«

»

Video

[Demo] Hozuki no Reitetsu

[videojs mp4=”” poster=”” preload=”auto” width=”565″ height=”318″ id=”Hozuki-ep01-360p” controls=”true”][track kind=”captions” src=”http://2o7fansub.com/subtitles/Hozuki/demo/Hozuki01.vtt” srclang=”vi” label=”Tiếng Việt” default=”true”][/videojs]

Bạn đang xem bản chất lượng thấp 360p, click vào đây để xem bản đẹp 720p.

Gửi bình luận