«

»

Apr 09

Anh em nhóm máu – Tập 1: Độ lãng mạn của anh em nhóm máu.

Loading ‘Anh em nhóm máu 1’…

Tựa đề tiếng Nhật: 血液型くん!
Tựa đề tiếng Việt: Anh em nhóm máu
Thể loại: Bối vui.
Thời lượng: 2 phút.
Nội dung: Bói vui theo nhóm máu.

Thực hiện

Dịch phụ đề: Kat.
Ghép phụ đề: Jea.

Các tập tiếp theo ~>

Gửi bình luận