«

»

Video

Phỏng vấn HIROMASA YONEBAYASHI (phần 1)

Phỏng vấn HIROMASA YONEBAYASHI (phần 1)
Qua tác phẩm này, ông muốn truyền tải thông điệp hay cảm nhận gì?

Gửi bình luận